یو تجارت
مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک

مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک


روش ارسال: دانلود فایل
حجم فایل: 320 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 40,000 تومان

معرفی محصول:

چکیده

آموزش بهینه حل مسائل بدساختار و پرورش توانایی تفکر و حل مسئله و برخورد موثر با چالش‌های فراروی دنیای واقعی را فراهم سازد، افزایش آگاهی و دانش از فرآیند حل مسائل بدساختار بطور عام و مسائل علوم اجتماعی بطور خاص می‌باشد(هاشمی کوچک سرایی ،1389). پژوهش حاضر به مقایسه ی روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی دانشگاه پیام نور و رشته ی فیزیک دانشگاه غیر انتفاعی پرداخته است .

نتايج آزمون t مستقل نشان مي دهد از آنجا که مقدار t به دست آمده  با درجه آزادی 98 ، در متغیر حل مسئله از مقدار t جدول بزرگتر  است و همچنین از آنجا که سطح معني داري به دست آمده 003/0 کوچکتر از سطح معني داري ملاک 01/0 است، بنابراين با 99 درصد اطمينان  مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات حل مسئله در دو گروه دانشجویان رشته فیزیک و روانشناسی معني دار می باشد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان می دهد که حل مسئله در دانشجویان رشته فیزیک بالاتر و بهتر از رشته روانشناسی می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش در خصوص اختلاف معنی دار بین دو گروه تائید و فرض صفر رد می شود....

مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک
مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان  شناسی و فیزیک
محصول: مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک
تاریخ به روزرسانی: 1398/2/11
قیمت: 40,000 تومان
حجم فایل: 320 کیلوبایت
فروشنده: ايران کتاب
تلفن فروشنده: 09120473496
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره مقایسه روش حل مسئله بین دانشجویان دختر در رشته ی روان شناسی و فیزیک نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: مسئله ، دانشجویان، دختران ، روان شناسی ، رشته ی فیزیک، پسران، مهارت، حل، مهارت
پشتیبانی: ايران کتاب
09120473496
پشتیبانی