یو تجارت
مسابقه بازاریابی شماره 19

به کاربری که بتواند از روز 1397/7/20 تا پايان روز 1397/8/20 توسط لينک اختصاصی اش، بیشترین پورسانت را از ( درج بنر ویژه ) کسب نمايند، علاوه بر پورسانت دریافتی، 100 درصد آن پورسانت به ایشان تقديم مي گردد. مثلا اگر 50 هزار تومان پورسانت از جذب بنر ویژه دریافت کرده باشد 50 هزار تومان دیگر نیز به موجودی اش افزوده خواهد شد. جوایز مسابقه، 1 روز پس از پایان زمان مسابقه اهدا خواهد شد.


محبوب ترین محصولات