یو تجارت
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي

دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي


روش ارسال: دانلود فایل
حجم فایل: 428 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 10,000 تومان

معرفی محصول:

چکیده :

 دررابطه ی بین مهارت های زندگی باسبک دلبستگی  بر رضایت زناشویی  .
از روش حاضر برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار  17spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.

با توجه به مباني نظري وپيشينه مطالعاتي نتايج حاصل از اجراي اين آزمايش چند يافته اساسي را آشکار ساخت.

رابطه معناداری بین سبک دلبستگی وارتباط مؤثر دیده می شود بین ارتباط مؤثر ورضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد .

بین مدیرت استرس با  سبک دلبستگی رابطه معنادری  منفی وجود دارد. بین استرس ورضایت زناشویی دیده می شود.

آمده بین مهارت مدیریت خشم وسبک دلبستگی رابطه معناداری  منفی وجود داردبین مدیرت خشم ورضایت زناشویی رباطه معنادارری  منفی وجود دارد.

بین سبک دلبستگی  ومهارت خودآگاهی رابطه معناداری وجود دارد.بین مهارت خوداگاهی ورضایت زناشویی رابطه معنادری وجود دارد.

بین مهارتهای زندگی وسبک دلبستگی رابطه معناداری وجود دارد. بین مهارتهای زندگی  ورضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد...

دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
محصول: دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي
تاریخ به روزرسانی: 1398/2/11
قیمت: 10,000 تومان
حجم فایل: 428 کیلوبایت
فروشنده: ايران کتاب
تلفن فروشنده: 09120473496
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره دانلود رابطه ي بين مهارت هاي زندگي و سبک دلبستگي بر رضايت زناشويي نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: رابطه ی، بین مهارت های، زندگی ، و سبک ، دلبستگی، بر رضایت، زناشویی، حل مسئله
پشتیبانی: ايران کتاب
09120473496
پشتیبانی