یو تجارت

نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95

21 فروردین 95 ساعت 19:03
1 از 5 (1 رای)
نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،این دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی کار، شورایعالی تامین اجتماعی و ماده 35 قانون تامین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی در سال 1395 و همچنین دستمزد مقطوع بیش از 270فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، کارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است.

در این دستور اداری آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال 1395 مبلغ 270 هزار و 722 ریال اعلام می ‌شود.همچنین سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394، معادل 14 درصد افزایش می‌یابد؛ مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.

بر این اساس، مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1394 از رقم روزانه 270هزار و 722 ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته است؛ مشروط بر اینکه ازحداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270 هزار و 722 ریال کمتر نباشد.

براساس این دستور ابلاغی ‌با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویب نامه شورایعالی کار مقرر شده است، ماهیانه مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی کارفرمایان به تمام کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود به همین منظور کارفرمایان ذیربط می ‌بایست، هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده در ستون مزایای مشمول ‌همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.

بر اساس این دستور اداری، دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری معادل 351 هزار و 940 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 297 هزار و 800 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 270 هزار و 722 ریال تعیین شده است.

با توجه به بخشنامه شماره 7،4 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 2 /1 ، 3 /1 و 4 /1 برابر حداقل دستمزد سال 94 به ترتیب برای کارگران درجه سه 324 هزار و 870 ریال، درجه 2، 351 هزار و 940 ریال و درجه یک 379 هزار و 10 ریال محاسبه و وصول می ‌شود.

با عنایت به مصوبات شوایعالی تامین اجتماعی و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و 895 هزار و 54 ریال تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های 31، 30 و 29 روزه الزامی است.

نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: حق بیمه ، دستمزد ، دریافت ، تامین اجتماعی ، سنوات ، وصول ، بیمه شدگان ، مشروط ، کارفرمایان ، مزایا ، بخشنامه ، مصوبات ، مشمول