یو تجارت
نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95

نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95

ویرایش: 1395/1/21
نویسنده: pedram1365

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان،این دستور اداری در اجرای مصوبه شورایعالی كار، شورایعالی تامین اجتماعی و ماده 35 قانون تامین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداكثر دستمزد سنواتی در سال 1395 و همچنین دستمزد مقطوع بیش از 270فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، كارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است.

در این دستور اداری آمده است: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال 1395 مبلغ 270 هزار و 722 ریال اعلام می ‌شود.همچنین سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394، معادل 14 درصد افزایش می‌یابد؛ مشروط بر اینكه از حداقل دستمزد روزانه كمتر نباشد.

بر این اساس، مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری كه مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1394 از رقم روزانه 270هزار و 722 ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته است؛ مشروط بر اینكه ازحداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270 هزار و 722 ریال كمتر نباشد.

براساس این دستور ابلاغی ‌با توجه به اینكه طبق بند 3 تصویب نامه شورایعالی كار مقرر شده است، ماهیانه مبلغ یك میلیون و یكصد هزار ریال كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از سوی كارفرمایان به تمام كارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود به همین منظور كارفرمایان ذیربط می ‌بایست، هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده در ستون مزایای مشمول ‌همراه سایر اقلام و همچنین كسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام كنند.

بر اساس این دستور اداری، دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری معادل 351 هزار و 940 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 297 هزار و 800 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاكسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 270 هزار و 722 ریال تعیین شده است.

با توجه به بخشنامه شماره 7،4 مشترك فنی و درآمد، حق بیمه كارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در كارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 2 /1 ، 3 /1 و 4 /1 برابر حداقل دستمزد سال 94 به ترتیب برای كارگران درجه سه 324 هزار و 870 ریال، درجه 2، 351 هزار و 940 ریال و درجه یك 379 هزار و 10 ریال محاسبه و وصول می ‌شود.

با عنایت به مصوبات شوایعالی تامین اجتماعی و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی حداكثر دستمزد روزانه مشمول كسر حق بیمه در سال جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یك میلیون و 895 هزار و 54 ریال تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های 31، 30 و 29 روزه الزامی است.منبع:

http://www.mizanonline.ir/fa/news/158037

امتیاز دهی به مقالهنحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95
نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95
نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت نظر:
شما می توانید درباره نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزد سال 95 نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
کلمات کلیدی: حق بیمه ، دستمزد ، دریافت ، تامین اجتماعی ، سنوات ، وصول ، بیمه شدگان ، مشروط ، کارفرمایان ، مزایا ، بخشنامه ، مصوبات ، مشمول