یو تجارت

آموزش فروش و موانع فروش مثبت

نویسنده: یو تجارت
24 اسفند 94 ساعت 08:47
1 از 5 (1 رای)
آموزش فروش و موانع فروش مثبت

موانع فروش مثبت

وجود قلمرو حکومتی بین افراد به این معنی که هر یک از افراد و گروه ها حیطه کاری خود را به منزله ی قلمرو امپراتوری شخصی خود تلقی نماید و مانع پیگیری و اجرای ایده های نو سایرین گردد.

    1- عدم تشویق و حمایت از پیشتازان و حامیان نوآوری

    2- نپذیرفتن ریسک شکست و اشتباه های کارکنان به عنوان مسئله ی اجتناب ناپذیر در پروسه ی نوآوری

    3- دسترسی نداشتن به منابع امکانات و تجهیزات

    4- نداشتن وقت آزاد برای فکر کردن درباره ایده ی نو

    5- دست به دست گرداندن پیشنهادها  و ایده های نو برای اخذ تایید

    6- پاسخ ندادن سریع به ایده ها و پیشنهاد های جدید و فقدان سیستم پیشنهادهاای بی نام

    7- عدم اطمینان از سرقت ایده ها

    8-عدم آگاهی از معیارهای ادذیابی ایده های نو

    9- ناآگاهی کارکنان نسبت به توقع و انتظار مدیریت از خلاقیت تک تک افراد

    10- انزوای مدیریت ارشد

    11- دسترسی نداشتن به اطلاعات موثق شفاف مرتبط و به موقع

    12- ساختارر مکانیکی

    13- افق زمانی کوتاه مدت برای سودآوری

    14- فقدان سیستم پاداش و پیشنهاد های اثر بخش و سریع

    15-تعارض تنش و نارضایتی کارکنان

    16- ارتباط نداشتن و همکاری نکردن واحد تحقیق و توسعه با مشتری و تحقیقات بالاتر

    17-دلگرمی زیاد از حد مدیریت

    18- اعتقاد به اینکه نوآوری به راحتی بدست می آید

    19- مبارزات و سیاست بازی های سازمانی

    20- اطلاعات بیش از حد

    21- فقدان دورنمای مشترک نسبت به نوآوری

***با سایت یو تجارت در جلسات بعدی آموزش همراه شوید با تشکر***

منبع: www.youtejarat.com
امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره آموزش فروش و موانع فروش مثبت نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: موانع فروش ، آموزش فروش ، دسترسی به مشتری ، رضایت مشتری ، ریسک ، مدیریت مشتریان ، رضایتمندی مشتری ، مدیریت ، حامیان ، کارکنان ، پاداش