یو تجارت

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟

نویسنده: فایل می
29 بهمن 94 ساعت 01:04
1 از 5 (1 رای)
کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟

این تست به شما نشان می دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه آن شخصیت شما متمایل به کدام سمت است تا با توجه به آن بتوانید انتخاب های بهتری در زندگی داشته باشید.

این تست به شما نشان می دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه آن شخصیت شما متمایل به کدام سمت است تا با توجه به آن بتوانید انتخاب های بهتری در زندگی داشته باشید. چون مثلا اگر شخصیت تحلیلگر داشته باشید احتمالا هنرمند موفقی نخواهید شد، پس بهتر است خیلی تلاش نکنیدیا اگر شخصیتی کل گرا داشته باشید بهتر است خیلی سراغ کارهای مدریتی نروید چون چندان ثمری نخواهد داشت.

ادامه مطلب

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟

کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟

این تست به شما نشان می دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه آن شخصیت شما متمایل به کدام سمت است تا با توجه به آن بتوانید انتخاب های بهتری در زندگی داشته باشید.

این تست به شما نشان می دهد کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد و در نتیجه آن شخصیت شما متمایل به کدام سمت است تا با توجه به آن بتوانید انتخاب های بهتری در زندگی داشته باشید. چون مثلا اگر شخصیت تحلیلگر داشته باشید احتمالا هنرمند موفقی نخواهید شد، پس بهتر است خیلی تلاش نکنیدیا اگر شخصیتی کل گرا داشته باشید بهتر است خیلی سراغ کارهای مدریتی نروید چون چندان ثمری نخواهد داشت.

۱ آیا خودتان را متخصص تلقی می کنید؟

الف) بله

ب ) خیر

ج ) در برخی از زمینه ها

۲ یادآوری اسم اشخاص برایتان راحت تر است یا چهره آنها؟

الف) چهره اشخاص

ب ) اسم اشخاص

ج ) هر دو به یک اندازه

۳ در مواجهه با شکست، کدام یک از گزینه های زیر، طرز برخوردتان را بهتر نشان می دهد؟

الف) ناامید شدن، دست کشیدن از آن کار و امتحان کردن چیزی جدید

ب ) سعی، تلاش و کوشش دوباره و دوباره

ج ) شکست نابودکننده روح و روان است

۴ کدام یک از صفات زیر، بیشتر از بقیه وصف حالتان است؟

الف) شهودی و درونی هستم

ب ) اهل مطالعه و سنجیده هستم

ج ) دقیق هستم

۵ کدام یک از گزینه های زیر، بیشتر با شما همخوانی دارد؟

الف) دوست دارم قوانین و مقررات خاص خودم را رعایت کنم

ب ) از عمل کردن به قوانین و مقررات راضی و شاد هستم

ج ) گاهی اوقات قوانین و مقررات دست و پاگیر می شود و عصبانی ام می کند

۶ زمانی که در یک جلسه گفتگو یا سخنرانی حضور دارید، کدام یک از گزینه های زیر بیشتر برای شما صدق می کند؟

الف) بیشتر اوقات حواسم پرت می شود و به موضوعات دیگری فکر می کنم

ب ) به راحتی حواسم را روی مسئله سخنرانی متمرکز می کنم

ج ) فقط اگر موضوع را جالب تلقی کنم، می توانم حواسم را روی آن متمرکز کنم

۷ آیا خودتان را شخصی منظم تلقی می کنید؟

الف) به هیچ وجه

ب ) بله، کاملا

ج ) بله، نسبتا

۸ هر چند وقت یک بار به دنبال حدس و گمان های شخصی خود می روید؟

الف) هر وقت که بتوانم

ب ) به ندرت

ج ) گاهی اوقات

۹ اگر یکدفعه، هوس امتحان کردن یک کار و سرگرمی خلاقانه جدید مثل نقاشی یا سفالگری به سرتان بزند، چه می کنید؟

الف) آن را امتحان می کنم و بعد آن را به عنوان یکی از سرگرمی های بی شمار دیگرم توسعه می دهم

ب ) به احتمال زیاد فقط به آن فکر می کنم و فراتر نمی روم

ج ) چند مرتبه آن را امتحان می کنم و بعد سراغ سرگرمی دیگری می روم

۱۰ در مدرسه و دوران تحصیل، سر کلاس کدام یک از درس های زیر بیشتر احساس راحتی می کردید؟

الف) هنر

ب ) ریاضیات

ج ) جغرافی

۱۱ هر چند وقت یک بار، دوست دارید مبلمان و تزیینات منزلتان را عوض کنید؟

الف) بیش از ۳ مرتبه ظرف ۵ سال

ب ) هر ۵ سال، یک مرتبه

ج ) ظرف هر ۵ سال، ۲ تا ۳ مرتبه

۱۲ وقتی مشغول شنیدن اخبار از تلویزیون هستید، کدام یک از موضوعات زیر، بیشتر از همه توجه شما را به خود جلب می کند؟

الف) مسیر و موضوعات مربوط به طبیعت و محیط زیست

ب ) سیاسی

ج ) ورزشی

۱۳ کدام یک از گروه های زیر بیشتر با روحیات شما سازگار هستند؟

الف) شخصی که از قوه تخیل زنده و پرشوری برخوردار است

ب ) شخصی که بلندپرواز و جاه طلب است

ج ) شخصی که از عقل سلیم و شعور خوبی برخوردار است

۱۴ نظرتان در مورد هنر مدرن چیست؟

الف) آن را جالب و مهیج تلقی می کنم

ب ) اهمیت زیادی به آن نمی دهم

ج ) گاهی می توانم آن را جدی تلقی کنم و گاهی بی اعتنا از کنارش می گذرم

۱۵ هر چند وقت یک بار، به افکار و اندیشه های خصوصی خودتان پناه می برید؟

الف) به وفور

ب ) خیلی به ندرت

ج ) گاه و بیگاه

۱۶ زمانی که وارد یک سالن یا تالار می شوید، در حالی که بلیت رزرو شده ندارید، ترجیح می دهید روی صندلی کدام سمت بنشینید؟

الف) سمت چپ

ب ) سمت راست

ج ) فرقی نمی کند

۱۷ به نظر شما، مزیت بازنشسته شدن چیست؟

الف) برخورداری از وقت بیشتر برای آغاز فعالیت های جدید بی شمار دیگر

ب ) برخورداری از وقت بیشتر برای همنشینی با اقوام و دوستان

ج ) راهی برای خروج از برنامه یکنواخت، منظم و کسل کننده کاری

۱۸ کدام یک از صفات زیر، بیشتر از بقیه با شما سازگار است؟

الف) پیچیده

ب ) واقع بین

ج ) عادی و گاهی منحصر به فرد

۱۹ در حال حاضر، کدام یک از حالت زیر بیشتر با روحیه شما سازگار است؟

الف) متفکر، جدی و دقیق

ب ) تحت فشار روحی

ج ) پرکار، پرمشغله و پر جنب و جوش

۲۰ آیاقادرید به طور تقریبی بگویید که چند روز را بدون نگاه کردن به ساعت پشت سر گذاشته اید؟

الف) راستش درست نمی دانم چون گاهی زمان را به کلی فراموش می کنم

ب ) بله، به راحتی

ج ) گاهی اوقات

۲۱ در صورت مواجهه با کدام یک از موارد زیر، به شدت سرخورده، ناامید و عصبانی می شوید؟

الف) زمانی که وقت کافی برای انجام کارهایی که دوست دارم، نداشته باشم

ب ) زمانی که در رأس امور مربوط به حرفه ام قرار نداشته باشم

ج ) زمانی که پیشرفت ها، موفقیت ها، دستاوردها و کوشش هایم نادیده گرفته شود

۲۲ در مورد این جمله: «بزرگترین معلم و راهنما، تجربه است»؛ نظرتان چیست؟

الف) کاملا با آن موافق هستم

ب ) اصلا موافق نیستم

ج ) موافقم

۲۳ در شرایط مطلوب، کدام یک از گزینه های زیر را ترجیح می دهید؟

الف) حرفه ای که کاملا غیرقابل پیش بینی و توأم با تجربیات بی شمار جدید باشد

ب ) داشتن یک حرفه مشخص و یکنواخت

ج ) حرفه ای که فرصت یادگیری چیزی جدید را در اختیارتان قرار دهد

۲۴ آیا تصور می کنید توضیح دهنده خوبی هستید؟

الف) بله

ب ) خیر

ج ) در حد متوسط

۲۵ هنگام انجام کدام یک از موارد زیر بیشتر احساس راحتی به شما دست می دهد؟

الف) حین انجام یک کار تخصص تر مثل کار کردن با موتور ماشین تان به منظور تعمیر آن

ب ) حین نوشتن یک نامه یا گزارش

ج ) حین انجام یک کار دستی مثل نقاشی

حالا می توانید بفهمید چه تیپ انسانی هستید

حالا جواب هایتان را با هم جمع کنید تا امتیازتان به دست بیاید. برای هر سوال به گزینه الف ۲ امتیاز، به گزینه ب صفر امتیاز و به گزینه ج یک امتیاز دهید.

امتیاز ۳۵ تا ۵۰

شما کل نگر هستید

این امتیاز نشان می دهد شما یک شخص راست مغز هستید، یعنی دوست دارید مسیر را به طور کلی مجسم و ادراک کنید. به عبارت دیگر، به جای مشاهده جزییات سازنده و تشکیل دهنده، می خواهید تصویر اصلی و بزرگ را ببینید.

امتیاز ۱۶ تا ۳۴

همیشه تعارض دارید

امتیاز شما نشاندهنده این است که از تعادلی متناسب بین ۲ نیمکره چپ و راست مغزتان برخوردارید؛ یعنی هیچ نیمکره ای بر دیگری غلبه و سلطه ندارد. این نشان دهنده این است که شما بیشتر از یک شخص راست مغز یا چپ مغز، از کشمکش ها و تضادهای درونی رنج می برید.

همچنین در مواجهه با مشکلات، تعبیر و تفسیر اطلاعات با موانعی روبرو می شوید. یعنی گاهی جزییاتی که برای نیمکره راست مغز مهم هستند، به واسطه نیمکره چپ نادیده گرفته می شوند و برعکس. از جنبه مثبت، نقطه قوت این اشخاص در این است که آنها هنگام حل یک مشکل می توانند همزمان تصویر اصلی و جزییات ضروری را ادراک کنند.

امتیاز کمتر از ۱۶

شما جزیی نگر هستید

این امتیاز نشان می دهد شما عمدتا یک شخص چپ مغز هستید. نیمکره چپ مغز، تحلیلگر است و میل دارد به شیوه ای خطی و جزء جزء اطلاعات را بررسی کند. به عبارت دیگر، از بخش های کوچک شروع کرده و به بالا می رود؛ در حالی که شخص راست مغز برعکس عمل کرده و ابتدا تصویر اصلی و بزرگ را مجسم می کند. شما می توانید حسابدار و برنامه دهنده خوبی باشید.

نیمکره راست غالب

هنرمندهای بی برنامه کلی گرا

معمولا موسیقی راک را خیلی دوست دارندو به راحتی می توانند هنگام مطالعه موسیقی گوش کنند یا تلویزیون ببینند.

به کند و کاو در آداب، مناسک، تشریفات، آیین علاقه دارند. این افراد دوست دارند از این شاخه به آن شاخه بپرند و تغییر شغل دهند و این یک نقطه ضعف محسوب می شود زیرا گاهی اوقات فرد خودش را با کارهای متعدد ناتمامی مواجه می بیند.

نیمه راست مغز کمک می کند تا تصاویر دیداری درک شود و فرد آنچه را می بیندتشخیص دهد. در واقع شاید درک تصاویر در آنها قوی تر باشد.

در اولویت بندی مشکل دارند. معمولا یکباره و بدون اندیشه اقدام به کاری می کنند. این افراد شخصیتی هنرمند دارند و یکی از دلمشغولی هایشان می تواند موسیقی، نقاشی یا ... باشد. می توانند ورزشکارهای خوبی باشند؛ علاوه بر اینکه نویسنده های خوبی هم برای داستان های علمی و تخیلی می شوند.

معمولا حوصله خواندن دستورالعمل را ندارند و ترجیح می دهند کارهای خودشان را بدون هیچ مسیر مشخصی انجام دهند.

دوست دارند به جای توجه به جزییات سازنده، تصویر اصلی و بزرگ را ببینند. در واقع نیمکره راست از تمام جزییاتی که به دست می آورد یک الگوی کلی می سازد تا بتواند مسیر را به طور کامل مجسم کند.

فعالیت هایی مانند تخیل، توهم، درک فضایی اجسام و موسیقی در نیمکره راست قرذار دارد.

نیمکره چپ غالب

همه چیز طبق برنامه

این افراد خیلی اهل برنامه ریزی و انجام دادن کارها طبق برنامه هستند.

اینها عقیده دارند برای تصمیم گرفتن نباید احساست را دخالت داد.

ریاضیات و علوم همیشه برای این افراد جالب است و دوست دارند ایده ها را به ترتیب و منظم پشت سر هم بچینند.

تحقیق و پژوهش برایشان جالب است و عقیده دارند هر کاری را باید طبق دستورالعمل خاص آن کار انجام داد.

بیشتر ترجیح می دهند مطالب و داستان های واقعی بخوانند و هیچگاه نمی توانند یک نویسنده خوب علمی تخیلی شوند. موسیقی کلاسیک را نسبت به دیگر انواع موسیقی ترجیح می دهند.

وسواسی و منظم هستند و جزییات کار برایشان مهمتر از نتیجه و چشم انداز است.

دنبال علل مادی و واقعی قضایا هستند نه تحلیل های متافیزیکی و خیالی.

این نیمکره مسئول و کنترل کننده زبان، بررسی های علمی، عقلانیت و خردمندی است.

برای به یاد آوردن از واژه ها سود می برند و اسامی را به جای چهره ها به یاد می سپارند.

امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟ نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: کدام نیمکره مغزتان فعال تر است؟ ، تست ، روانشنسای ، تست روانشناسی ، فعال بودن ، اکتیو بودن ، موفق بودن ، نیم کرده مغز ، مغز