یو تجارت
دانلود ارزشيابي برنامه آموزشي تلفيقي فراگيران دانش آموز

دانلود ارزشيابي برنامه آموزشي تلفيقي فراگيران دانش آموز


روش ارسال: دانلود فایل
حجم فایل: 4,681 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 100,000 تومان

معرفی محصول:

ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چکیده

1

فصل اول: كليات پژوهش

1-1-مقدمه

2

1-2-بیان مساله

4

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع

7

1-4-اهداف پژوهش

8

1-4-1-هدف کلی پژوهش

8

1-4-2-اهداف جزئی پژوهش

8

1-5-سوالات پژوهش

9

1-6-تعاریف متغیرها

10

1-6-1-تعاریف عملیاتی

10

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه

12

2-2-ادبیات موضوعی تحقیق

13

2-2-1-ماهیت و اهداف آموزش تلفیقی- فراگیر

13

2-3-اهداف تلفیق

19

2-4-اجرای تلفیق

19

2-5-نگرش

20

2-6-مهارت معلمان

20

2-7-حمایت

20

2-8-برنامه درسی

21

2-9-جامعه

21

2-10-تاریخچه طرح آموزش تلفیقی- فراگیر

21

2-10-1-گروه آسیب دیده بینایی

22

2-10-2-گروه آسیب دیده شنوایی

22

2-10-3-گروه آسیب دیده جسمی– حرکتی

23

2-10-4-خدمات ارائه شده:

24

2-11-اصول کلی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

27

2-12-مقایسه آموزش تلفیقی و فراگیر

28

2-12-1-آموزش فراگیر

28

2-12-2-کودکان نیمه شنوا       

29

2-13-انواع ناشنوایی

30

2-13-1-علل افت شنوایی

30

2-13-2-مشخصات دستگاه شنوایی انسان و حیوانات

31

2-13-3-کم شنوایی مادرزادی و ارتباط آن با توسعه گفتار

31

2-13-4-عوامل موثر در تعیین محل تحصیل کودک کم شنوا

31

2-13-5-کشف و مداخله زودهنگام شنوایی

34

2-14-آشنايي با كودكان و دانش آموزان معلول جسمي_حركتي

35

2-14-1- مقدمه

35

2-14-2-تعاريف

35

2-14-3- شيوع

36

2-14-4- سبب شناشي

36

2-14-5-طبقه بندي

36

2-15-ويژگي هاي كودكان معلول جسمي– حركتي

38

2-15-1-ملاحظات آموزشي

39

2-16-آشنايي با كودكان و دانش آموزان كم شنوا و ناشنوا

40

2-16-1-مقدمه

40

2-16-2-تعريف

40

2-16-3- شيوع

41

2-16-4- سبب شناسي

41

2-17-وي‍ژگي هاي كودكان داراي آسيب شنوايي

41

2-17-1- انواع افت شنوايي

41

2-17-2-ملاحظات آموزشي

42

2-18-آشنايي با كودكان و دانش آموزان كم بينا ونابينا

43

2-18-1-طبقه بندي

43

2-18-2-كودكان و دانش آموزان كم بينا (آسيب ديدگي خفيف تا متوسط بينايي)

43

2-18-3-كودكان و دانش آموزان نابينا(آسيب ديدگي شديد تا عميق بينايي)

43

2-18-4- درصد شيوع

44

2-18-5- سبب شناسي

44

2-18-6-برنامه آموزشي

44

2-18-7-ملاحظات آموزشي

45

2-18-8-روش هاي آموزشي

45

2-19-پیشینه پژوهش

46

2-19-1-پژوهش های داخل کشور

46

2-19-3-مطالعات آموزش فراگیر

51

2-20-ضرورت تعمیم فراگیر سازی آموزش در ایران

52

2-21-آسیب های احتمالی فرا روی فراگیر سازی

54

2-21-1-توانبخشي مبتني برجامعه

54

2-22-آموزش و پرورش فراگير

57

2-23-تفاوت فرهنگي

62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه

67

3-2- نوع پژوهش

67

3-3-روش تحقیق

67

3-4- روش جمع آوری اطلاعات

67

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات

67

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها

68

3-7-جامعه آماری

68

3-8- روش نمونه گیری

68

3-9- روش تعیین حجم نمونه

69

3-10- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش

70

3-10-1- اعتبار یا روایی

70

3-10-2- پایایی پژوهش

71

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

74

4-2- یافته های توصیفی

74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه و نتیجه گیری

88

5-2- محدودیت های تحقیق

92

5-3-پیشنهادات پژوهش

93

فهرست منابع فارسی

94

فهرست منابع غیر فارسی

96

چکیده:

      هدف از پژوهش حاضر به بررسي ارزشیابی برنامه ریزی آموزشی تلفیقی- فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی،بینایی و معلول جسمی حرکتی در استان خوزستان می باشد. این پژوهش  يک بررسي زمینه یابی است جامعه آماري آن برنامه تلفیقی فراگیر در استان خوزستان و حجم نمونه مقتضي بر اساس فرمول کوکران ، 60 نفر از معلمین تعيين شده است.ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه محقق یافته است.

اعتبار این پرسشنامه از نوع صوری بوده و ضریب آلفای کرانباخ برابر با 76/0 بدست آمده است.در این پژوهش بنا برهدف 8 سوال مطرح گردیده است و در کل این پژوهش بدنبال بررسی این سوالات بوده است .در این تحقیق از آزمون های t تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. در کلیه سوالات نتایج تاثیر گذار بودن عوامل بر کودکان آسیب پذیر تایید شد اما در کلیه عوامل در زمینه تفاوت میزان تاثیر در کودکان آسیب دیده شنوایی،بینایی و معلول جسمی–حرکتی تفاوتی مشاهده نشده است....


واژگان کلیدی: تلفیقی- فراگیر،آسیب دیده شنوایی،آسیب دیده بینایی، آسیب دیده معلول جسمی- حرکتی

دانلود ارزشيابي برنامه آموزشي تلفيقي فراگيران دانش آموز
دانلود ارزشيابي برنامه آموزشي تلفيقي فراگيران دانش آموز
محصول: دانلود ارزشيابي برنامه آموزشي تلفيقي فراگيران دانش آموز
تاریخ به روزرسانی: 1398/2/11
قیمت: 100,000 تومان
حجم فایل: 4,681 کیلوبایت
فروشنده: نور دانش
تلفن فروشنده: 09360302100
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره دانلود ارزشيابي برنامه آموزشي تلفيقي فراگيران دانش آموز نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: دانلود پایان نامه علوم تربیتی، ارزشیابی تلفیقی ، دانش آموزان اسیب دیده ، شنوایی بینایی ، آموزش و پرورش فراگیر، مفایسه آموزش تلفیقی و فراگیر ، اموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
پشتیبانی: نور دانش
09360302100
پشتیبانی