یو تجارت
مقایسه میزان سلامت روان میان کارکنان زن و مرد شاغل در زندان

مقایسه میزان سلامت روان میان کارکنان زن و مرد شاغل در زندان


روش ارسال: دانلود فایل
حجم فایل: 931 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 25,000 تومان

معرفی محصول:

چکیده

 سعی شد مقایسه ای میان سلامت روان کارکنان شاغل در زندان از دو گروه آقا خانم انجام شودو برای این مقایسه از پرسشنامه چک لیست اختلالات روانی  SCL90استفاده شد .  ازتعداد کل جامعه شاغل در زندان از دو گروه خانم و آقا تعداد 80 نفر را به صورت تصادفی انتخاب و 40 نفر خانم و40 نفر آقا برگزیده شد

باتوجه به داده های آماری ونتایج تحقیق و با توجه به فرضیه اصلی  این گونه برآورد می گردد که بین میزان سلامت روان در دو گروه مردان و زنان شاغل در سازمان زندان ها تفاوت معنادار وجود دارد.بین میانگین نمرات میزان سلامت ر وان در دو گروه زنان و مردان شاغل در سازمان زندان ها اختلاف وجود دارد.

تساوي واريانس ها بيشتر از ضريب ملاك يعني 05/0 است، بنابراين با 95/0 اطمينان گفته مي شود كه دو گروه از نظر واريانس برابر هستند و پيش فرض تساوي واريانس هاي دو گروه، رعايت گشته است.

دهد از آنجا که مقدار t به دست آمده  با درجه آزادی 78 ، در متغیر سلامت روان از مقدار t جدول بزرگتر  است و همچنین از آنجا که سطح معني داري به دست آمده 0001/0 کوچکتر از سطح معني داري ملاک 01/0 است، بنابراين با 99 درصد اطمينان مي توان گفت كه تفاوت مشاهده شده بين ميانگين نمرات سلامت روان در دو گروه زنان و مردان معني دار می باشد. همچنین مقایسه میانگین ها در متغیر سلامت روان در دو گروه

زنان(25/232) و مردان(78/194) نشان می دهد که میزان سلامت روان گروه مردان بیشتر از گروه زنان است. ...

برای خرید و دریافت پایان نامه زیر گزینه دانلود در پایین فشار دهید بعد پر کردن مشخصات خود و واریز مبلغ از طریق درگاه آنلاین فایل در اختیار شما قرار خواهد گرفت با تشکر.

مقایسه میزان سلامت روان میان کارکنان زن و مرد شاغل در زندان
مقایسه میزان سلامت روان میان کارکنان زن و مرد شاغل در زندان
محصول: مقایسه میزان سلامت روان میان کارکنان زن و مرد شاغل در زندان
تاریخ به روزرسانی: 1398/2/11
قیمت: 25,000 تومان
حجم فایل: 931 کیلوبایت
فروشنده: ايران کتاب
تلفن فروشنده: 09120473496
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره مقایسه میزان سلامت روان میان کارکنان زن و مرد شاغل در زندان نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: سلامت روان، شاغل، زن، مرد ، سلامت ، کارکنان زن و مرد شاغل، زندان، بهداشت جهاني
پشتیبانی: ايران کتاب
09120473496
پشتیبانی