یو تجارت
دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر

دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر


روش ارسال: دانلود فایل
حجم فایل: 223 کیلوبایت
نمودار قیمت قیمت برای شما: 10,000 تومان

معرفی محصول:

چکيده

آموزش مهار ت هاي زندگي نظير مهارت حل مسأله و ارتباطات مؤثر توانايي ها را براي حل مشكل و ارتباط موثر با اطرافیان و داشتن روابط موثر و منطقی از جمله سبک های دلبستگی در دوران مختلف زندگی افراد افزايش مي دهد(فورنریس ،دانیش و اسکات(2007) .

به بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با مهارت های زندگی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تهران جنوب پرداخته است که با استفاده از پرسشنامه های سبک های دلبستگی و مهارت های زندگی و نرم افزار تحلیل آماری SPSS18 به بررسی آماری فرضیات پرداخته و نتایج ذیل را در برداشت:

  ضرایب همبستگی نشان می دهد که رابطه نمره مهارت های زندگی با نمره دلبستگی ایمن در دختران معنادار نیست و با نمره دلبستگی اجتنابی  معنادار است. ضریب همبستگی منفی بین نمره این متغیرها بیانگر آن است که با افزایش نمره دلبستگی اجتنابی ، نمره مهارت های زندگی کاهش می یابد.

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد نمره دلبستگی اجتنابی قابلیت تبیین واریانس مهارت های زندگی را دارد. نتایج نشان می دهد متغیر دلبستگی اجتنابی 21 درصد متغیر مهارت های زندگی در دختران را تبیین می کند.  ضرایب همبستگی نشان می دهد که رابطه نمره مهارت های زندگی با نمره دلبستگی ایمن  ، دوسوگرا  و اجتنابی  در پسران معنادار نیست. به این معنا که بین میزان دلبستگی و مهارت های زندگی در پسران رابطه معنی دار وجود ندارد...

دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر
دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر
محصول: دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر
تاریخ به روزرسانی: 1398/2/11
قیمت: 10,000 تومان
حجم فایل: 223 کیلوبایت
فروشنده: ايران کتاب
تلفن فروشنده: 09120473496
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره دانلود مقايسه ي مهارت هاي زندگي بردلبستگي در دانشجويان دختر و پسر نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: مهارت حل مسئله، مقایسه ی ، مهارت های زندگی ، بردلبستگی ، در دانشجویان ، دختر ، وپسر
پشتیبانی: ايران کتاب
09120473496
پشتیبانی